Pogobie Średnie

Świetlica wiejska.

Różnie bywało ze świetlicą wiejska w Pogobiu Średnim. Koniec dwudziestego wieku to nie był najlepszy okres w jej istnieniu. W roku 1990 w części budynku utworzono kaplicę. Pozostała część była praktycznie nie wykorzystywana i ulegała stopniowej dewastacji. W roku 2002 na sołtysa wybrano Alinę Buszyniewicz, postawiła sobie ona za punkt honoru reaktywowania działalności świetlicy, zrezygnowała z pomieszczenia byłej świetlicy, a postano­wiła na ten cel przeznaczyć nieużytkowane, pomie­szczenia w strażnicy OSP. Świetlica przed remontem Podstawą przyszłego sukcesu było to, że udało się jej nakłonić dużą grupę mieszkańców wsi do za­anga­żowania w realizację tego projektu. Druga sprawa to pozyskanie sponsorów, nie sposób ich wszystkich dziś wymienić, ale nie ma chyba w Piszu hurtowni z materiałami budowlanymi która nie wsparła w jakimś stopniu przedsięwzięcia. Przy wyraźnym zaangażowaniu mieszkańców również władze gminy przychylnie ustosunkowały się do sprawy. Łatwo nie było, ale 23 czerwca 2004 świetlica uroczyście została oddana do użytku.

Kolejne lata to dalsze prace budowlane i wyposażanie świetlicy. W roku 2005 wybudowano kominek, w roku 2008 oddano do użytku łazienki i urządzono kuchnię. W roku 2005 staraniem Pani Janiny Wiśniewskiej świetlica została wyposażona w komputery.Wyposażenie świetlicy - komputery. Zestaw komputerowy i sprzęt audio ufundo­wał dla świetlicy Pan Grzegorz Waszczeniuk prezes zarządu spółki Samset z Warszawy, odkupiono również za przysłowiową złotówkę 10 komputerów od Telekomunikacji Polskiej. Ponadto na wyposażeniu świetlicy są stół do tenisa, stół bilardowy, piłkarzyki, cymbergaj, sprzęt do ćwiczeń fizycznych oczywiście telewizor i wiele drobniejszego sprzętu przydatnego w świetlicy i wokół niej. Pochodzenie wyposażenia jest różne część zastała ufundowana przez firmy jak i osoby prywatne, część zakupił Urząd Miasta. Jest to również efekt projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Dialog Pokoleń i Stowarzyszenie Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Razem łatwiej”. Środki finansowe uzyskane jako nagrody i wyróżnienia w konkursach, w których startowała wieś i świetlica również umożliwiła zakup części sprzętu.

Logo - Pogobie Średnie

© Pogobie Średnie 2010